Site Overlay

Friese Jazzfederatie

Koepelorganisatie voor amateur jazzmuziek

De Friese Jazzfederatie overkoepelt en behartigt initiatieven op het terrein van de (amateur) jazzmuziek. Al met al vertegenwoordigt de Friese Jazzfederatie zo’n twee- tot driehonderd amateur-muzikanten.

De belangrijkste activiteit van de Friese Jazzfederatie bestaat uit het verdelen van het door de Provincie Fryslân geoormerkte subsidiebedrag voor jazz. Daarnaast is zij een platform voor samenwerking op muzikaal, organisatorisch en financieel gebied. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van alle deelnemende orkesten en komt vier maal per jaar bijeen.

Concerten georganiseerd door de leden van de Friese Jazzfederatie zijn te zien in onze Jazzagenda.

Organisatie

Elke “jazz-instelling” die deelneemt in de Friese Jazzfederatie heeft een eigen bestuurslid in het bestuur van de Friese Jazzfederatie.

De jazz-instellingen die deelnemen in de Friese Jazzfederatie kunnen, afhankelijk van hun activiteiten, een vaste jaarlijkse subsidie van de Friese Jazzfederatie ontvangen. Daarnaast verstrekt de Friese Jazzfederatie ook garantiesubsidies aan haar leden voor projecten en activiteiten (festivals bijvoorbeeld) die de beoefening van jazz door amateur musici bevorderen. Het voltallige bestuur komt 4 keer per jaar bijeen om o.a. te beslissen over dit soort subsidieaanvragen.

Basis voorwaarden voor deelname aan de Friese Jazzfederatie zijn:

 • De organisatie moet als vereniging of stichting zijn ingeschreven in de KvK.
 • De organisatie moeten de statuten van de Friese Jazzfederatie onderschrijven.
 • De organisatie moet een eigen bankrekeningnummer hebben.
 • Organisatie moet in Friesland gevestigd en actief zijn.
 • Aanwezig zijn op de vergaderingen van de Friese Jazzfederatie.

Basis voorwaarden voor ontvangen van vaste subsidie zijn:

 • Vertegenwoordiging van minimaal 10 personen (muzikanten).
 • Ten minste 20 samenkomsten (repetities) per seizoen

Deelnemers

De orkesten/organisaties die nu deel uitmaken van de Friese Jazzfederatie zijn:

 • Basic Bigband
 • Bigband Cue
 • Bigband Drachten
 • Big Band Friesland
 • Bigband Heerenveen
 • Bigband Leeuwarden
 • Big Mill Band
 • Falcon Bigband
 • Swingkoor Burgum
 • Jazz Club Bergum
 • The Academy
 • Stichting Bogerman Bigband
 • Jazzworkshop Ooststellingwerf – Milestones
 • Jazzworkshop Smallinger-/Opsterland – Swingtime
 • Centrum Traditionele Jazz Harlingen
 • Gruppo di Brasso – Akkrum

Contact

Stichting Friese Jazzfederatie
Sjirk de Walstrjitte 26
9035BW Dronrijp

U kunt contact opnemen d.m.v. het onderstaande formulier. U mag ook even bellen: 06-52131218

Geef uw emailadres op zodat wij u ook kunnen bereiken. Op berichten zonder een geldig emailadres wordt niet gereageerd.
Geef een telefoonnummer op zodat wij u ook kunnen bereiken. Op berichten zonder een geldig telefoonnummer wordt niet gereageerd.